L O A D I N G

Orari dhe linjat

  • Linja 1 (Fakulteti Teknik - Fushe Kosove)
  • Linja 15( fsh. Keçekollë)
  • Linja 1A (St.Autobusëve - Prishtinë -> Aeroport)
  • Linja 3(Rrethi Mati - fsh.Bardhosh)
  • Linja 3C (Sinidoll - Rruga ''B'')
  • Linja 4 (Mat – Parku i Gërmisë)
  • Linja 7C (Kalabri – Qender-Sh. Ekonomike-St. Autobusave-Kalabri)
Orari - ditët punës
Orari - vikend dhe festat
Frekuentimi i autobusëve për linja - ditët punës
Frekuentimi i autobusëve për linja - vikend dhe festat
Stacionet për vendndalje të autobusëve në linja
Orari - ditët punës
Orari - vikend dhe festat
Frekuentimi i autobusëve për linja - ditët punës
Frekuentimi i autobusëve për linja - vikend dhe festat
Stacionet për vendndalje të autobusëve në linja
Orari - ditët punës
Orari - vikend dhe festat
Frekuentimi i autobusëve për linja - ditët punës
Frekuentimi i autobusëve për linja - vikend dhe festat
Stacionet për vendndalje të autobusëve në linja
Orari - ditët punës
Orari - vikend dhe festat
Frekuentimi i autobusëve për linja - ditët punës
Frekuentimi i autobusëve për linja - vikend dhe festat
Stacionet për vendndalje të autobusëve në linja
Orari - ditët punës
Orari - vikend dhe festat
Frekuentimi i autobusëve për linja - ditët punës
Frekuentimi i autobusëve për linja - vikend dhe festat
Stacionet për vendndalje të autobusëve në linja
Orari - ditët punës
Orari - vikend dhe festat
Frekuentimi i autobusëve për linja - ditët punës
Frekuentimi i autobusëve për linja - vikend dhe festat
Stacionet për vendndalje të autobusëve në linja
Orari - ditët punës
Orari - vikend dhe festat
Frekuentimi i autobusëve për linja - ditët punës
Frekuentimi i autobusëve për linja - vikend dhe festat
Stacionet për vendndalje të autobusëve në linja