L O A D I N G

Bordi Udhëheqës

BORDI I DREJTORËVE PËR N.P.K. “Trafiku Urban” SH.A. PRISHTINË

  • Ruhan Beha, Kryesues i Bordit të Drejtorëve,
  • Valëza Aliu-Hyseni, Anëtare e Bordit të Drejtorëve,
  • Violeta Hyseni, Anëtare e Bordit të Drejtorëve,
  • Genc Broqi, Anëtar i Bordit të Drejtorëve.